UMEVA

Aktuellt

 • 2017-01-26

  Vakin och Kajiado i Kenya samarbetar för hållbar vatten- och avfallshantering


  Minskad miljöförstöring, ökad jämställdhet och stärkta demokratiprocesser är målsättningarna i Vakins nya treåriga projekt med Kajiado County i Kenya. Projektet, finansierat av Sida/ICLD*, har en totalbudget på ca 2,4 MSEK och ska möjliggöra kunskapsdelning och spridning av administrativa och tekniska lösningar för en bättre hantering av vattenresurser och avfall.
  Läs mer
 • 2017-01-19

  Höjd VA-taxa för Umeå kommun


  Från och med första januari 2017 höjs VA-taxan med 4 procent i Umeå Kommun. Höjningen fördelas mellan spillvatten och dagvatten då det främst är dessa medier som genererar ökade kostnader.
  Läs mer

Senast granskad: 2013-11-22 19.39

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se