UMEVA

Aktuellt

 • 2016-10-21

  Vakin beviljas projektpengar av Vinnova


  Vakin har beviljats projektpengar av Vinnova för en förstudie inom området ”Virtuell VA-Kompetens i Norr”. Totalt har förstudien beviljats 388 800 kr. Målet med studien är att undersöka tekniska och virtuella lösningar för att säkerställa en fungerande vatten- och avloppsverksamhet i Västerbotten.
  Läs mer
 • 2016-10-06

  Papperspåse eller majspåse?


  Vi får ständigt in synpunkter från de som ifrågasatter varför vi har valt papperspåsar i Umeå, och inte majspåsar. Under fredagen den 30 september var Helena Johansson sektionschef för Hushållsavfall inbjuden till Sveriges Radio P4 Västerbotten för att berätta varför vi har valt papperspåsar och inte majspåsar.
  Läs mer

Senast granskad: 2013-11-22 19.39

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se