UMEVA

Aktuellt

 • 2014-10-21

  Konstutställning med skitjobbigt tema


  Tre konstnärer, nio konstverk, ett stort miljöproblem. Vi spolar varje år ner 7 000 ton skräp i våra toaletter, dessutom hamnar stora mängder kemikalier i avloppet, vilket skadar vår miljö och vårt vatten. Skitgalleriet visar en värld bortom avloppet.
  Läs mer
 • 2014-10-10

  HMK fick inblick i vatten- och avfallsteknik på UMEVA


  Under torsdagen, 9 oktober, spreds viktiga fakta om vatten- och avfallsteknik till H.M. Konungen och Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien. Vi på UMEVA är mycket stolta över att ha fått dela med oss av vår kunskap om det integrerade miljösystem som finns i Umeå kommun.
  Läs mer
 • 2014-10-10

  Miljövänligare slamtömning


  Som ett led i att minska verksamhetens miljöpåverkan kommer UMEVA från 2015 börja arbeta med avvattnande slambilar. En teknisk förbättring vid tömning av enskilda avlopp i Umeå kommun. I ett första skede kommer försöksverksamhet att påbörjas under hösten 2014 i Hössjö med omnejd. Det är 79 fastigheter som deltar i försöket.
  Läs mer
 • 2014-10-07

  Ingen fara för PFAA i Umeå kommuns vatten


  Med anledning av Livsmedelsverkets rapport om eventuell förekomst av förhöjda halter av PFAA (Perflourerade Alkylsyror) i kommunala vattentäkter vill vi informera om läget i Umeå kommun.
  Läs mer
 • 2014-10-07

  UMEVA får besök av Kungen, tors 9/10


  Den här veckan kommer kung Carl XVI Gustaf till Umeå för ett två dagar långt besök i samband med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) teknikresa. UMEVA kommer att visa på den affärsmässiga potentialen i kunskaperna som ett samhällsnyttigt bolag besitter.
  Läs mer

Senast granskad: 2013-11-22 19.39

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se