UMEVA

Aktuellt

 • 2014-09-12

  Bullerstörningar på Vasagatan


  Söndag den 14 september kommer vi att påbörja arbete med avloppsledningar på Vasagatan vilket kan medföra bullerstörningar.
  Läs mer
 • 2014-09-10

  UMEVA-folder till alla i Umeå


  En informationsfolder skickas idag, onsdag, ut till alla 59 224 hushåll i Umeå kommun.Det är första gången UMEVA gör en så stor insats med ambitionen att nå alla umebor, men den med gott minne kommer kanske ihåg en liten faktapärm som för 16 år sedan skickades ut från kommunen med information om vatten och avfall? Det är helt enkelt hög tid för en ny kontakt med alla medborgare!
  Läs mer
 • 2014-09-03

  Rengöring av dagvattendammen vid Nydalaviken


  Under de närmaste veckorna kommer vi under en dag att arbeta med att rengöra dagvattendammen vid Nydalaviken.
  Läs mer
 • 2014-09-01

  Ditt liv ska vara enkelt - Därför är vi i vägen ibland.


  UMEVA kommer att utföra ledningsrenovering på spillvatten- och dagvattenledningar i kommunal gatumark under veckorna 36 till och med 41 kommer.
  Läs mer

Senast granskad: 2013-11-22 19.39

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se