UMEVA

Aktuellt

 • 2014-01-14

  Studenter lockas till framtidsbranscher


  Som i många andra branscher har UMEVAs rekryteringsbehov ökat de senaste åren. Såväl inom avfall och återvinning som inom vatten och avlopp. För att locka framtidens arbetskraft medverkar bolaget tillsammans med andra kommuners motsvarighet på studentmässorna i Luleå (LARV) och Umeå (UNIADEN) under januari.
  Läs mer
 • 2014-01-13

  Ge granen ett liv efter jul


  Återvinn julen! När granen barrat färdigt kan den komma till nytta.
  Läs mer
 • 2014-01-08

  Försenad sophämtning pga halkan


  Svår halka på landsortsvägarna de senaste veckorna har ställt till det för våra entreprenörer. Två sopbilar har glidit av vägen och fått så stora skador att extrafordon kallats in för att lösa kommande veckors sophämtning. Låt kärlet stå kvar tills det är tömt!
  Läs mer
 • 2014-01-07

  Brukningsavgifterna för spillvatten justeras


  UMEVAs styrelse har beslutat att brukningsavgifterna för spillvatten ska justeras upp för att harmonisera med kostnadsutvecklingen för hantering av spillvatten. Förändringen träder i kraft den 1 juli 2014.
  Läs mer

Senast granskad: 2013-11-22 19.39

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se