UMEVA

Aktuellt

  • 2012-03-20

    Förslag till höjning av VA-taxan


    UMEVA står inför stora investeringar måste därför höja VA-taxan till sommaren 2012. För ett normalt villahushåll innebär det att kommunalt vatten och avlopp kommer att kosta 18,5 procent mer än idag (ca 80 kr/månad).
    Läs mer

Senast granskad: 2013-11-22 19.39

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se