UMEVA

Aktuellt

  • 2011-08-25

    Förbättrad vattenmiljö i Hörnefors


    Sedan i slutet av juni flödar renat avloppsvatten ut ur en ny utloppsledning från Hörnefors reningsverk. Den befintliga utloppsledningen har förlängts med 1 200 meter för att låta det renade avloppsvattnet föras längre ut i havet och skapa en bättre vattenmiljö närmast land.
    Läs mer

Senast granskad: 2013-11-22 19.39

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se