UMEVA

Taxor och avgifter

Här hittar du våra avfall- och VA-taxor

Hanteringen av vatten och avfall bekostas av VA- respektive renhållningstaxan. Helt utan stöd av skattemedel. Överskottet går tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir ett underskott höjs avgifterna. Som visas i exemplen på denna sida varierar totalpriset beroende på vikt.

 

Taxor och avgifter stannar i respektive kommun. Det gör att kostnader som uppstår i Umeå, inte bekostas av taxor eller avgiftshöjningar i Vindeln.

 

Medelkostnad för ett villahushåll med fyra personer

675 - 827 kr/mån i Vindeln

670 - 770 kr/mån i Umeå kommun 

 

Siffrorna ovan gäller både vatten och avfall.

 

Senaste ändringarna i taxor och avgifter

 

2017-01-01 Umeå kommun VA-Taxan

 • Förbindelsepunktsavgiften för spill höjs med 125 kr/år
 • Den rörliga avgiften för spillvatten höjs med ca 1,10 kr/m³
 • Grundavgift för dagvatten (fastighet och gata) höjs med 76 kr för en villa innebär det ca 27 kr/år

 

2017-01-01 Umeå kommun Avfallstaxan

 • Avfallstaxan har förändrats i samtliga delar, här nedan följer ett sammandrag av ett urval av avgifter.
 • Grundavgift Villa höjs med 126 kr/år
 • Miljöavgift Villa höjs med 135 kr/år
 • Grundavgift lägenhet över 40 kvm höjs med 64 kr/år
 • Grundavgift lägenhet under 40 kvm höjs med 105 kr/år
 • En nivå för miljöavgift för lägenheter införs på 331 kr/år
 • Grundavgift och miljöavgift för småhus i samfällighet likställs med motsvarande avgifter för villahushåll.
 • Viktavgifter och kärlavgifter har höjts.
 • Ökade möjligheter för säsongsverksamheter att bestämma sophämtningsperiod.
 • En separat grundavgift för verksamheter införs, en avgift som täcker fakturering, administration och information till verksamhetskunderna.
 • Uttaget av avgifter för slamtömning har justerats. Se taxan för att se hur detta påverkar den enskilde kunden. 
 •  Efter höjningen kommer ett genomsnittligt villahushåll som sorterar ut matavfallet att betala ungefär 1 800 kr/år i avfallstaxa jämfört med tidigare ungefär 1 600 kr/år.

  Se gamla avfallstaxan härPDF

Senast granskad: 2017-03-10 14.04

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se