UMEVA

Om våra fakturor

Allmänt

Våra kunder får faktura fyra gånger per år, vissa kunder har ett tätare intervall. Den baseras på förbrukningen av dricksvatten, spillvatten (avlopp) samt mängd avfall. Våra avgifter delas in i en fast och en rörlig del. 

 

De fasta avgifterna motsvarar en del av de fasta kostnaderna för våra vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar och garanterar dig tillgång till de tjänster du använder. Den rörliga avgiften avser kostnader för det vatten du förbrukar och det avfall du lämnar ifrån dig.Hantering av vatten, avlopp och avfall bekostas helt och hållet av avgifter, utan stöd från skattemedel.

 

Detaljerade bestämmelser och taxor finner du på vår hemsida eller i broschyrerna ABVA, Renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter, VA- och avfallstaxan.

 

Nytt utseende på fakturan i Vindelns kommun

Läs mer här!

 

Service via Internet

För att du enkelt ska kunna lämna mätarställning eller ändra dina kunduppgifter finns Mina sidor. Där kan du också se din vattenförbrukning, sophämtningsdag och fakturaspecifikationer.

Möjlighet till E-faktura

I samband med det nya utseendet på vår faktura kan vi nu också erbjuda betalning via e-faktura. Anmälan sker via din internetbank.


E-faktura ger möjlighet till månadsvis fakturering om kunden så önskar, kontakta Vakins kundservice efter anmälan av e-faktura.

 

Senast granskad: 2017-10-23 09.26

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se