UMEVA

Vattenläcka Grubbe/Grisbacka

2017-12-07 kl.21:50

Vattnet finns nu åter på Gyllengripsgatan

 

2017-12-07 Kl.19:30 En extra vattentank finns nu vid korsningen

Lagmansgatan/Rutbergsvägen.

 

2017-12-07 Kl.17:20 Grävningsarbetet fortskrider.

 

2017-12-07 Kl.13:45 Grävningsarbetet har påbörjats. 

 

2017-12-07 Kl.12:05 Vi väntar på kabelutsättning innan grävningsarbetet kan påbörjas.

 

2017-12-07 Kl.11:10 Vi har en vattenläcka på Grubbe/Grisbacka. Pga. reparationsarbete har vi varit tvugna att stänga av vattnet. Ledningen längs Gyllengripsgatan från Lagmansgatan till Fogdevägen är avstängd. Oklart i nuläget hur många fastigheter som berörs. Vattentank ställs ut i korsningen Godemansvägen/Gyllengripsgatan.

Publicerad: 2017-12-07 11.10

Senast granskad: 2017-12-07 21.56

OBS! Utanför ordinarie öppettid har vi begränsade resurser för att uppdatera driftstörningar.


Vår ordinarie öppettider är:

Vardagar: 08.00-15.00

När vattnet varit avstängt

Direkt efter arbetet kan vattnet upplevas grumligt. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i ca 15 minuter. Vi ber om överseende med de eventuella obehag som detta kan medföra.

OBS! Lämna aldrig en tappkran öppen utan uppsikt!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se