UMEVA

Brand avloppsreningsverket Täfteå

2018-03-05 17.00 Läs mer på vår samlingssida om denna händelse

 

2018-03-04 22.00 Under dagen har vi arbetar med att tömma avloppsreningsverket på vatten. Detta arbete fortsätter under måndagen. Vi rekommenderar fortsatt att ni använder avloppet sparsamt eftersom avloppsvattnet går orenat ut i Täfteå fjärden.

 

2018-03-04 17.00 Arbetet fortsätter vid avloppsreningsverket i Täfteå. Just nu håller vi på att tömma det som återstår av reningsverket på vatten med hjälp av slambilar. Detta gör vi för att kunna fastställa skicket på bl.a. betongstrukturen. Vi rekommenderar fortsatt att ni använder avloppet sparsamt eftersom avloppsvattnet går orenat ut i Täfteå fjärden.

 

2018-03-03 Täfteå avloppsreningsverk har brunnit ned. Vi rekommenderar att ni använder avloppet sparsamt eftersom avloppsvattnet går orenat ut i Täfteå fjärden. Rökutvecklingen från brandplatsen kommer att fortgå i cirka ett dygn.

Publicerad: 2018-03-03 09.45

Senast granskad: 2018-03-23 14.14

OBS! Utanför ordinarie öppettid har vi begränsade resurser för att uppdatera driftstörningar.


Vår ordinarie öppettider är:

Vardagar: 08.00-15.00

När vattnet varit avstängt

Direkt efter arbetet kan vattnet upplevas grumligt. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i ca 15 minuter. Vi ber om överseende med de eventuella obehag som detta kan medföra.

OBS! Lämna aldrig en tappkran öppen utan uppsikt!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se