UMEVA

19/5 Överboda spolning vattenledningssystem

Vi kommer att spola vattenledningsnätet i Överboda

fredag 19/5 mellan kl 08:15-14:00

Det kan medföra lägre tryck och grumligt vatten.

Undvik att använda vatten under aviserad tid.

Berörda visas på kartan nedan.


Klicka för större bild

Varför spolar vi vattenledningar?

Spolning görs som ett led i vårt underhållsarbete och syftet är att säkerställa vattenkvaliteten och förebygga problem.

 

Den metod som kommer att användas innebär att en brand- eller spolpost i slutet av vattenledningsnätet öppnas och vatten spolas ut. Den ökade omsättningen av vatten i ledningsnätet kan medföra att avlagringar av bland annat järn och mangan som lossnar och spolas bort.

 

Lägre vattentryck, tryckstötar eller missfärgat vatten är vanligt i samband med spolning. Missfärgat vatten är ofarligt men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Om du drabbas av missfärgningar, spola kallvatten i några minuter tills vattnet är klart igen. Spola i en kran tills vattnet är klart för att undvika att det missfärgade vattnet dras ut i alla ledningar i fastigheten. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

 

För att undvika eventuella problem med missfärgat vatten i fastigheten uppmanas ni att stänga den ventil som sitter före vattenmätaren den dag ni direkt berörs av spolningen.

Publicerad: 2017-05-17 12.13

Senast granskad: 2017-05-22 08.52

OBS! Utanför ordinarie öppettid har vi begränsade resurser för att uppdatera driftstörningar.


Vår ordinarie öppettider är:

Vardagar: 08.00-15.00

När vattnet varit avstängt

Direkt efter arbetet kan vattnet upplevas grumligt. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i ca 15 minuter. Vi ber om överseende med de eventuella obehag som detta kan medföra.

OBS! Lämna aldrig en tappkran öppen utan uppsikt!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se