UMEVA

18/7 Vattenavstängning Skolgatan

På grund av reparationsarbete kommer vi att stänga av vattnet till fastigheterna på Skolgatan.

Tisdag 18 /7 mellan kl 13.00-22.00.

Se till att kranarna är stängda!

Eftersom vattnet är avstängt en kortare tid vill vi att ni själva tappar upp vatten före arbetets början.

Tank med dricksvatten finns utställd på: Skolgatan 74 B

Boende och verksamheter har meddelats via SMS, talsvar

Berörda fastigheter syns på kartan nedan.

Klicka för större bild

Publicerad: 2017-07-16 12.00

Senast granskad: 2017-07-19 08.02

OBS! Utanför ordinarie öppettid har vi begränsade resurser för att uppdatera driftstörningar.


Vår ordinarie öppettider är:

Vardagar: 08.00-15.00

När vattnet varit avstängt

Direkt efter arbetet kan vattnet upplevas grumligt. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i ca 15 minuter. Vi ber om överseende med de eventuella obehag som detta kan medföra.

OBS! Lämna aldrig en tappkran öppen utan uppsikt!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se