UMEVA

13/9 Driftstörning Brattby/Gubböle

14 sep 06.50

Läckan är lokaliserad och vi kommer att ta kontakt med berörd vattenförening.Vi har även flyttat vattentankar och ställt ut en tredje vattentank. De är placerade på följande adresser:

- Brattby 11-35

- Brattby 41

- Gubböle 155

 

13 sep 23.20

Läcksökning fortsätter.

 

13 sep 21.55
Ytterligare en tank har ställts ut vid Gubböle 155. Vi fortsätter att söka efter läckan. Under tiden läcksökningen pågår kan vattnet komma och gå.

 

13 sep 20.30

Vattentank har ställts ut vid Gubböle 135, vid ladugården.

 

13 sep 19.50

Vi har en driftstörning i Brattby/Gubböle. Boende i området har lågt vattentryck eller är helt utan vatten. Personal är på väg ut för att felsöka vad som inträffat. Även vattentankar är på väg ut.

 

Vattentank: Brattby 11-35 och vid Brattby 41 samt Gubböle 155

Publicerad: 2017-09-13 19.54

Senast granskad: 2017-09-18 08.32

OBS! Utanför ordinarie öppettid har vi begränsade resurser för att uppdatera driftstörningar.


Vår ordinarie öppettider är:

Vardagar: 08.00-15.00

När vattnet varit avstängt

Direkt efter arbetet kan vattnet upplevas grumligt. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i ca 15 minuter. Vi ber om överseende med de eventuella obehag som detta kan medföra.

OBS! Lämna aldrig en tappkran öppen utan uppsikt!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se