UMEVA

Yrkesutbildningar inom VA-Området

Vatten är oändligt. Vatten är också människans allra viktigaste livsmedel. Därför är det också av stor vikt att det vatten vi dricker och släpper tillbaka ut i naturen har en hög renhetshalt.

Yrkeshögskoleutbildning till vatten- och miljötekniker

Den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen till vatten- och miljötekniker ger dig möjlighet att arbeta aktivt med vårt kretslopp och vara en del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Den bransch utbildningen riktar sig mot är inne i en spännande utvecklingsfas och har ett stort behov av att nyanställa.


Du får fördjupade kunskaper i framförallt dricksvatten-, renings- och processteknik som ger yrkeskompetens att arbeta vid vattenverk och avloppsreningsverk.

Utbildningen ger dig även kunskaper i projektledning, projektering/utredning, arbetsledning, mikrobiologi, styr- och reglerteknik samt verksamhets- och affärskompetens.


Utbildningen Vatten- och Miljöteknik är förlagd till Sundsvall och är CSN-berättigad. Den ger 400 YH-poäng under 80 veckor, varav 20 veckor är Lärande i arbete (LIA) och 6 veckor är examensarbete.

 

VA-projektör

Som VA-projektör har du en viktig roll där du bidrar till att säkra vår vattentillgång. Efter examen har du utvecklat stort kunnande kring dimensionering och detaljprojektering av robusta och hållbara VA-anläggningar och lärt dig att upprätta förfrågningsunderlag utifrån faktorer som teknik, miljö och juridik. Som VA-projektör är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden och har möjlighet att jobba med spännande projekt och ny teknik både i Sverige och utomlands.

 

Omfattning: 400 yh-poäng, 2 år
Studietakt: Heltid
Antal platser: 20

Plats: Umeå

 

Mer information: folkuniversitetet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Biogas- och processteknik

För dig som vill söka dig till den växande biogasbranschen finns distansutbildningen Biogas- och processteknik som ger dig 100 YH-poäng, och är även den CSN-berättigad. Den här utbildningen sker alltså på distans och studiefarten är 50 %. Du som gått den här utbildningen har kompetens för att producera rågas från olika råämnen, förädla rågas till biogas och distribuera biogas.


I ledningsgruppen för utbildningarna finns tolv av Norrlands kommunala vatten-  och avloppsreningsverk, däribland vi i vår kommun!


Läs mer och sök utbildningen på www.bigpeak.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast granskad: 2016-09-02 11.00

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se