UMEVA

Studiebesök

I november 2015 började vi återigen ta emot studiebesök vid Umeå avloppsreningsverk på Ön!

Upplägg: föreläsning + rundtur i reningsverket (ca: 90 min)

Min/max antal besökare: 5/25

Minimiålder: 12 år

För kännedom: under rundturen kommer vi att gå i trappor mellan två våningar.

För bokning och frågor: kontakta kundservice 090-16 19 00

Senast granskad: 2017-08-22 15.46


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se