UMEVA

Studiebesök

Under hösten har vi begränsad kapacitet för studiebesök, och vi ser fram emot 2018 när vi åter har god kapacitet för studiebesök.Det går fortfarande att boka studiebesök för 2017, dock är antalet tillfällen begränsat.

I november 2015 började vi återigen ta emot studiebesök vid Umeå avloppsreningsverk på Ön!

Upplägg: föreläsning + rundtur i reningsverket (ca: 90 min)

Min/max antal besökare: 5/25

Minimiålder: 12 år

För kännedom: under rundturen kommer vi att gå i trappor mellan två våningar.

För bokning och frågor: kontakta kundservice 090-16 19 00

 

Senast granskad: 2017-09-11 13.57


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se