UMEVA

Studiebesök

Just nu planerar vi för våra studiebesök 2018.

Upplägg: föreläsning + rundtur i reningsverket (ca. 90 min)

Min/max antal besökare: 10/25

Minimiålder: 12 år

För kännedom: under rundturen kommer vi att gå i trappor mellan två våningar.

För bokning och frågor: kontakta kundservice 090-16 19 00

 

Senast granskad: 2018-01-08 15.26


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se