UMEVA

Examensarbeten

Är du intresserad av att göra exjobb/uppsatsskrivning vid Vakin måste du först skicka in en intresseanmälan till oss.

I intresseanmälan ska det finnas:

  • Information om vad som Exjobbet/Uppsatsskrivningen skall handla om.
  • Vilka teorier/metoder ni ämnar använda, samt omfattning av studien.
  • Vilket stöd/resurser ni behöver av oss som organisation.
  • Preliminär tidsplan.

Syftet med intresseanmälan är att vi skall kunna bedöma om vi har resurser och möjligheter att vid den tidpunkten medverka i studien. Vakin har som ambition att så ofta som möjligt delta i olika exjobb/uppsatser. Vi har tidigare tagit emot exjobbare från ett antal utbildningsområden såsom Miljö & Hälsoskydd, Media & Kommunikation, Personalvetarprogrammet, Ekonomi- och Ingenjörsprogram.

Välkommen med din intresseanmälan via mail vakin@vakin.se.

Vi återkommer till dig med besked!

Senaste årens examensarbeten

Senast granskad: 2016-03-04 12.28

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se