UMEVA

Dispens

Önskas längre tömningsintervall eller eget omhändertagande av slam, skickas en dispensansökan till respektive kommun. En handläggningsavgift kan tas ut av kommunen vid dispensansökan.Senast granskad: 2012-05-09 19.33

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se