UMEVA

Eget vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det är av god kvalitet. I Umeå kommun finns goda grundvattentillgångar. Det innebär att vi har bra möjligheter att på ett enkelt sätt framställa ett gott dricksvatten.

Enskilda vattentäkter

En del hushåll har egen vattentäkt eller är anslutna till en vattenförening. Ansvaret för vattenkvaliteten ligger i dessa fall på den enskilde eller föreningen. För större enskilda vattentäkter, t.ex. vattenföreningar, gäller istället Livsmedelsverkets föreskrifter.


Senast granskad: 2012-04-27 11.25

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se