UMEVA

Fritidshus

Har du ett fritidshus inom Umeå kommun så gäller följande:
Runt om i Umeås fritidshusområden finns ungefär 1 200 behållare för hushållsavfall uppställda.

Dessa behållare får användas av fritidsboende under perioden 15 maj till 15 oktober.


 

Hushållsavfall från fritidshus hämtas minst var fjortonde dag under perioden 15 maj - 15 oktober.

Grundavgift fritidshus, 545 kr/säsong.


Till grundavgiften tillkommer något av följande abonnemang:

  • Gemensamma kärl, 365 kr/säsong, totalt med grundavgift 910 kr/ år
  • Eget kärl, kräver farbar väg för sopbil, 555 kr/säsong, totalt med grundavgift 1 095 kr/år
  • Hämtning, där farbar väg för sopbil saknas minst 5 gånger per säsong/år, 715 kr per tillfälle och 100 kr per säck om max 160 l och max 15 kg. 

Dispens

Om fastigheten inte kommer att nyttjas under minst hela hämtningssäsongen kan dispens mot en avgift sökas.


Miljö- och Hälsoskyddsnämnden beslutar om dispens. Ansökan ska vara inkommen senast 15:e april. Hämta blanketten i kommunens blankettbank.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Klicka på Miljö- och hälsoskydd i menyn och sedan Avfall.

Senast granskad: 2012-05-09 19.32Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se