UMEVA

Fritidshusägare

Här har vi samlat information till dig som äger ett fritidshus.

Hár ni sålt eller överlåtit ert fritidshus? Här hittar ni mer information om ägarbyten och avtal till den nya ägaren.

 

På mina sidor kan du se dina abonnemang och fakturor.

Vi hämtar hushållsavfallet för fritidshus vid uppsamlingsplatserna under perioden 15 maj - 15 oktober. Läs mer här om hämtning här.

När har Återvinningscentralen öppet i sommar? Var finns min närmaste central och hur sorterar jag? Här hittar du information om återvinningscentraler.

Vilka taxor och avgifter finns det? Och vad betalar du för avgifter för sophämtning för ditt fritidshus?

Här hittar ni information om när och var slamtömning sker. Men även råd, tips och regler till dig som har enskilt avlopp

Senast granskad: 2017-03-10 14.30

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se