UMEVA

Riktlinjer för hantering av golvskurvatten

Golvskurvatten från rengöring av verkstadsgolv och industrier är ofta förorenat av miljö- och hälsofarliga ämnen, främst tungmetaller. Avloppsreningsverken i Umeå kommun är inte byggda för att ta om hand om tungmetaller vilket gör att dessa förorenar avloppsslam och närliggande vattendrag.

Av detta skäl får obehandlat golvskurvatten från rengöring av verkstadsgolv och liknande inte tillföras det kommunala avloppsnätet.

 

Hur ska man göra med sitt skurvatten?

Sträva alltid efter att torrstäda golvet så långt som möjligt. Det innebär att man sopar eller dammsuger upp smutsen.


Om torrstädning inte är tillräcklig kan man utöver detta även skura eller spola golvet med enbart vatten. Detta vatten måste genomgå sedimentering (smuts separeras från vattnet) under minst en veckas tid. Därefter kan den klara delen av vattnet hällas ut i avloppet medan sedimentet/slagget i botten inte får hällas ut i avloppet, utan måste tas om hand som avfall, alternativt som farligt avfall.


Om kemikalier måste användas ska man sträva efter att använda miljömärkta rengöringsmedel. Detta skurvatten ska genomgå någon form av ytterligare rening utöver en veckas sedimentering. Ytterligare rening kan vara kemisk fällning men det finns även ett antal olika filterprodukter på marknaden.


För mer information kontakta Vakin eller Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun, tel 090-16 16 97 eller e-post.

Senast granskad: 2013-03-18 14.19

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se