UMEVA

Oljeavskiljare

För att en oljeavskiljare ska fungera måste den tömmas regelbundet.

I Umeå kan följande entreprenörer hjälpa till med detta:

Ragn-Sells AB, tel: 090-203 64 40

Stena Recycling AB, tel: 090-12 00 45

Lundstams AB: 090-13 35 00

Swoosh: 090-18 80 80


Skötselråd

En ansvarig utses att sköta tillsyn och övervakning av att oljeavskiljaren töms en till två gånger per år. Den ansvarige ska även se till att anteckningar förs över utförda åtgärder på anläggningen.


Om ni av någon orsak önskar längre intervall ska detta ske i samråd med Samhällsbyggnadskontoret/ Miljö- och hälsoskydd.


Var sjätte månad ska tillsyn av slam- och oljemängd ske. Detta med indikeringspasta på en sticka. Nivån skall dokumenteras.

Senast granskad: 2012-05-09 19.47

Oljeavskiljare

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se