UMEVA

Vad gör jag om ett läckage har inträffat?  

Om ett läckage inträffat ska spillet samlas upp så snabbt som möjligt. Det kan du göra med t.ex. absol eller vanligt sågspån. Avfallet ska tas om hand som farligt avfall.

För omhändertagande av farligt avfall kan du kontakta SAKAB  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereller Ragn-Sellslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det bör också finnas möjlighet att tillfälligt stänga dagvattenbrunnar. En uppblåsbar boll som förs in i avloppsröret och pumpas upp med hjälp av tryckluft är ett sätt.


En s.k. tätting, en tätningsanordning som på undersidan är försedd med gummilist och spänns fast mot brunnsgallret är också bra att använda vid t.ex. lastning och lossning av kemikalier eller när ett läckage har inträffat. Läs mer om tättingar på www.brissman.com länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (sök under Produkter/Olje- & saneringsmtrl/Brunnstätningar...).

Senast granskad: 2012-05-10 09.33Externa Länkar:

SAKABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ragn-Sellslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Brissmanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se