UMEVA

Uppställning av fordon  

Läckande fordon bidrar med utsläpp av olja, olika metaller bland annat zink, kadmium och bly och organiska föroreningar t.ex. PAH:er (poly aromatiska kolväten) vilken är en stor grupp organiska ämnen som är både långlivade i miljön och cancerframkallande.
Med regelbunden service och underhåll av fordon kan du förhindra läckage och du förlänger också livstiden på fordonen!

Läckage kan ändå förekomma och fordon bör därför ställas upp där möjlighet finns för uppsamling av spill. Fordon ska därför aldrig stå nära en dagvattenbrunn. Ett bra sätt att undvika att fordon ställs upp nära en dagvattenbrunn är att markera det närmaste området med en skyddsmarkering.

Senast granskad: 2012-05-09 19.45

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se