UMEVA

Tvättning av fordon

Smutsiga fordon innehåller asfaltrester, petroleumprodukter, gummirester, salt och sand.

Kemikalierna rinner rakt ut i ån!

Vattnet efter biltvätt innehåller rester av olja, asfalt och flera skadliga tungmetaller, t ex bly, kadmium och krom. Dessutom ingår tensider och andra kemikalier som finns i bilschampo och bilvårdsprodukter (finns även i miljömärkta biltvättmedel).


Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner de miljöskadliga ämnena, via dagvattenbrunnar, direkt ut i närmaste vattendrag där djur och växter skadas, t ex Umeälven, Sävarån, Nydalasjön, Hörneån eller Tvärån. (Läs mer om dagvatten häröppnas i nytt fönster.) Ska bilen bara spolas av ställer du den på en gräs- eller grusyta för att undvika att vattnet rinner till dagvattensystemet.


Varför är det bra med tvätthallar?

Bäst är att åka till en biltvätt eller “gör-det-själv"-hall. Teknik med recirkulerande tvättvatten tar bort 80‑90 % av föroreningarna. Vissa anläggningar har reningsverk och annars passerar vattnet åtminstone en oljeavskiljare innan det leds till avloppsreningsverket. Från vanligt garage leds vattnet helt orenat till kommunens avloppsreningsverk där mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna och försämrar slammets kvalitet.


Giftfri miljö

Bäckar och dammar höjer boendekvaliteten och gör omgivningarna vackrare. Sjöar har högt naturvärde med fiske och badstränder. Alla vill vi ha rent vatten i våra vattendrag och därför är det viktigt att inte tillföra giftiga ämnen. Det är nödvändigt inte minst för fisk, fåglar, grodor och övrigt biologiskt liv, men givetvis också för att undvika skadliga hälsoeffekter för barn, hundar och andra som badar i vattnet!


Därför gör du skillnad när du tvättar bilen på rätt sätt!


Senast granskad: 2012-05-09 19.45


Vad säger lagen?

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön.


Lagen gäller även privatpersoner. Undvik därför att tvätta bilen så att föroreningar riskerar att hamna i diken och dagvattenbrunnar.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se