UMEVA

Kemikaliehantering och farligt avfall

All hantering av kemiska produkter och farligt avfall ska ske så att du inte riskerar läckage till dag- eller spillvatten eller omgivning.

Avfall som innehåller miljöfarliga vätskor ska, med hänsyn till risk för utläckage, utomhus förvaras invallat och under tak. Inomhus ska förvaring ske i utrymmen som saknar golvavlopp, invallat eller på uppsamlingstråg.

Spilloljetankar och dieseltankar ska vara invallade och försedda med påkörningsskydd. Om invallning saknas och ett läckage inträffar är risken stor att drabbas av dryga böter.

Senast granskad: 2012-05-09 19.44

Externa länkar:


Kemikalieinspektionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se