UMEVA

Avgiftsreduktion/LOD - Umeå kommun

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används som samlingsnamn för olika åtgärder rörande dagvatten.

Utseende LOD-anläggning

Som fastighetsägare kan du bidra till att förbättra vår miljö och skapa en bra vattenbalans genom att koppla din fastighets stuprör till en LOD-anläggning.

Så här kan en enkel LOD-anläggning se ut: Klicka här!PDF


Avgiftsreduktion

I vissa fall kan din dagvattenavgift reduceras. Det är främst för fastighetsägare med stora tomtytor som detta är ekonomiskt och tekniskt möjligt.

Läs mer om möjlighet till avgiftsreduktion härPDF.


Dimensionering av utjämningsmagasin

För att erhålla reduktion måste vattnet fördröjas på fastigheten, så kallat utjämningsmagasin. Vakin har tagit fram en beräkningsmodell för att underlätta dimensioneringen av utjämningsmagasin och delflöde 30 % enligt VA-taxan.

Klicka härExcel!

Ej kopplad till kommunens dagvattenanläggning?

Är det så att din fastighet inte är kopplad till kommunens allmänna dagvattenanläggning så behöver Vakin ett intyg på detta.

Blanketten hittar du här.

Senast granskad: 2012-05-09 19.46

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se