UMEVA

Ansvar

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret för att verksamheten bedrivs med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Enligt miljöbalken är du t ex skyldig att regelbundet planera och kontrollera verksamheten för att förebygga att problem med miljön uppstår. Du ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt.


Skyddsåtgärder ska vidtas redan när det finns en risk för att en hälso- eller miljöstörning ska inträffa. Det kan till exempel röra sig om att förvara kemikalier och avfall på ett säkert sätt. Denna ständigt pågående process ska dokumenteras.


Enligt utbytesprincipen är du också skyldig att välja den kemiska produkt som är minst skadlig för miljön.

Senast granskad: 2012-05-09 19.43

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se