UMEVA

Sortering för företag

Återvinning av avfall ökar - deponering av avfall minskar. Det sker tack vare bättre sortering och bättre förståelse för nyttan av en bra avfallshantering. 

Vi hjälper dig när du vill lämna avfall och restprodukter!

Vakin har ansvar för tömning av fettavskiljare. Läs mer PDF (pdf, 230 kB).

Det finns många möjligheter för ditt företag att lämna avfall på ett sätt som förbättrar både ekonomin och möjligheten till återvinning.

 

Allt ska sorteras...

Verksamhetsavfallet kan delas in i olika grupper, där en del avfallsslag kan tillhöra flera grupper. Verksamhetsavfallet kan lämnas till olika aktörer på avfallsmarknaden.

 

Här finns informationbland annat om de olika avfallslagen, vilken sortering som krävs och vilka aktörer du kan kontakta för bortforsling av avfallet.

Inom verksamheter uppstår även hushållsavfall som liknar avfallet från privata hushåll. Det kan vara köksavfall från kök, personalmatsalar och pentryn samt städsopor. Hushållsavfall ska enligt renhållningsordningen sorteras ut - helst i två fraktioner (brännbart och matavfall) och hämtas av renhållaren Vakin.

Information om verksamhetsavfall

Senast granskad: 2013-09-11 11.25

Kontakt:

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning om avfall och återvinning. Kontakta oss för ytterligare information via Kundservice:

kundservice@vakin.se, 090-16 19 00

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se