UMEVA

Abonnemang 1, Återvinning av matavfall

De boende skiljer på matavfall och övrigt sorterat hushållsavfall och lägger det i var sitt kärl - hushållsavfall i det gröna kärlet och matavfall i det bruna.

Vid valet av Återvinning av matavfall vill vi att du som fastighetsägare eller annan ansvarig för flerfamiljsfastighet, bostadsrätt eller samfällighet tar på dig vissa uppgifter:

  • Att du beställer och delar ut information och sorteringsutrustning till de boende.
  • Kompletterar informationen från Vakin med ett personligt brev.
  • Ser till att sorteringen på fastigheten sker korrekt.
  • Löpande informerar boende vid inflyttning.

Vakin tillhandahåller utrustning till fastigheten (kärl, påsar, påshållare och skyltar att sätta upp ovanför kärlen i soprummen).

Kostnader: Det matavfall som sorteras ut och läggs i det bruna kärlet kommer att vägas men inte debiteras, vilket innebär att ni får en lägre viktavgift på avfallet i det gröna kärlet.
Grundavgiften för de bruna kärlen är 245 kr/år och kärl vid 14-dagarshämtning, men där kan kostnader tillkomma beroende på hämtintervall och eventuell dragväg. Påsar och påshållare ingår i abonnemanget.
Har ni soprum på fastigheten ställs vissa krav på till exempel utrymme för att matavfallsåtervinningen ska vara möjlig. Läs mer om vad som gäller för soprummen i NOA 11PDF (anvisningar för ny- eller ombyggnationer av avfalls-utrymmen).

Senast granskad: 2012-01-26 08.31

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se