UMEVA

Ägare och ansvarig

Som ägare/ansvarig av en flerfamiljsfastighet kan ni välja mellan följande abonnemang:

Abonnemang 1, Återvinning av matavfall


Boende på fastigheten skiljer på matavfall och övrigt sorterat hushållsavfall och lägger det två separata kärl.

Läs mer om abonnemang 1, Återvinning av matavfall.

Abonnemang 2, Hemkompost


Boende på fastigheten komposterar matavfallet under hela året, inget matavfall läggs i det gröna kärlet.

Läs mer om abonnemang 2, Hemkompost.

Abonnemang 3, Blandat avfall


Om ni inte kan eller vill återvinna matavfallet på fastigheten, kan ni fortsätta som förut och lägga både matavfall och annat sorterat hushållsavfall i det gröna kärlet.

Läs mer om abonnemang 3, Blandat avfall.

Flerfamiljsfastighet - beställning av påsar

Beställ fler påsar via Kundservice. Leverans sker månadsvis, därför måste beställning göras innan den den sista dagen i månaden före utleverans.


Exempel:
Beställning av påsar meddelad den 31 januari, leverans utförs under februari.
Beställning av påsar meddelad den 4 februari, leverans utförs under mars.


Påsar får beställas max två ggr/år.

Beställ 1-2 påsbuntar per hushåll. (1 bunt = 80 påsar = ca en halvårsförbrukning)

Vill ni hämta själva finns det påsar på närmaste återvinningscentral och på Vakins kontor på Ön, Övägen 37. De är placerade i kärl utanför vårt soprum på parkeringen.

Senast granskad: 2012-01-26 08.33

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se