UMEVA

Informationsplanscher för flerbostadshus

Här hittar du bilder att skriva ut som planscher att använda i trappuppgångar eller som blad att dela ut i brevlådorna. De uppmanar till sortering av avfall till återvinningscentral, att inte spola ner fett i avloppet samt att inte spola ner skräp i toaletten.

De uppmanar till sortering av avfall till återvinningscentral, att inte spola ner fett i avloppet samt att inte spola ner skräp i toaletten.

Planscherna har ett utrymme längst ner vikt för ett meddelande från fastighetsägaren eller logo.
Vi hjälper gärna till med utskrifter!

Sortera avfallet hemma

Tvåsidig med info "om ni inte har bruna kärl"

HögupplöstPDF

LågupplöstPDF

Sortera avfall hemma
Tvåsidig snabbhjälp till hur
man sorterar sitt avfall.
HögupplöstPDF
LågupplöstPDF

Här återvinner vi matavfall
HögupplöstPDF
LågupplöstPDF

Återvinn ditt matafall.

på 5 olika språk
Tvåsidigt blad med instruktion för och info om sortering av matavfall. Svenska, engelska,
spanska, somaliska och arabiska.
HögupplöstPDF

Gör rätt med fett!
Enbart på svenska.
HögupplöstPDF

Gör rätt med fett!
Med flera olika språk.
HögupplöstPDF
LågupplöstPDF

Dosera rätt!
Anvisning för dosering av
tvättmedel.
HögupplöstPDF

Sortera på toaletten!
HögupplöstPDF
LågupplöstPDF

Grov- och farligt avfall
till återvinningscentral
HögupplöstPDF

LågupplöstPDF

Senast granskad: 2012-04-30 07.14

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se