UMEVA

Avgift för flerfamiljsfastigheter och samfälligheter - Umeå Kommun

Sidan håller på att uppdateras för ny avfallstaxa.

Fast kostnad för alla hushåll

I alla priser som anges ingår moms.

Gäller från 2017-01-01

 

Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler och miljöstationer:

Lägenheter över 40 m2363 kr/år
Lägenheter upp till 40 m2254 kr/år
Småhus i samfälligheter
725 kr/år
 

Kärl och rörliga viktavgifter


Avgiften består av en behållaravgift beroende på kärlets storlek, eventuell avgift för dragvägen och en rörlig viktavgift.
Vid 14-dagarshämtning:

 

   
Avgift för behållare och dragväg

 

   
 

 

   
Pris per år vid kärl på:

140 L brunt

190 L

370 L660 L
 

 

   
Kärlavgift/år

250 kr

315kr600 kr1040 kr
 

 

   
Tillägg för dragväg upp till 7 m

117 kr

117 kr156 kr195 kr
Tillägg för dragväg 7,1—21 m

312 kr

312 kr364 kr416 kr
Tillägg för dragväg 21,1 -30 m

526 kr

526 kr702 kr878 kr
Tillägg för dragväg mer än
30 m

1040 kr

1 040 kr
1 404 kr
1 756 kr
 

 

   
Rörlig viktavgift, per kilo

0 kr

2,23 kr1,88 kr1,47 kr
 
Vid veckohämtning:

 

   
Avgift för behållare och dragväg

 

   
 

 

   
Pris per år vid kärl på:

140 L brunt

190 L

370 L660 L
 

 

   
Kärlavgift/år

525 kr

660 kr

1230 kr2470 kr
 

 

   
Tillägg för dragväg upp till 7 m

234 kr

234 kr312 kr390 kr
Tillägg för dragväg 7,1—21 m

624 kr

624 kr
728 kr832 kr
Tillägg för dragväg mer än 21,1 - 30 m

1 054 kr

1 054 kr

1 404 kr1 756 kr
Tillägg för dragväg mer än
30 m 

2 110 kr

2 110 kr

 2 810 kr 3 512 kr

Rörlig viktavgift, per kilo

0 kr

2,23 kr1, 88 kr1,47 kr
 

Beräkning av dragväg

Kärl uppställda utomhus

Uppmätt längd till trottoarens mitt

Från kärl i avfallsutrymme till port

Uppmätt längd

Från port till hämtfordon

Uppmätt längd

Öppning av port/dörr

Tillägg 3 meter/kärl

Om hämtfordon kör in på fastighet

Tillägg 3 meter/kärl

Hiss eller lyftbord

Tillägg 18 meter/kärl

Miljöavgift

Tilläggsavgift för dem som inte har separata kärl för matavfall.

Lägenhet: 331 kr/år

Småhus i samfällighet: 810 kr/år

Ändring av abonnemang och/eller kärl

Hyran av sopkärlet ingår i avgiften. Abonnenten kan ändra storleken på kärlet och/eller abonnemang en gång per år utan extra avgift. Vid ändringar tätare än en gång per år tas en avgift per ändringstillfälle:

Ändring av abonnemang 200 kr  
    
Byte av kärl tillkommer 140-370 L 660 L
 274 kr 534 kr

Vakin byter kärlet så snart som möjligt, dock senast inom 17 dagar.

Senast granskad: 2014-04-14 06.57Relaterade dokument:

 

Avfallstaxa Umeå kommun 2018PDF

Kärl för brännbart hushållsavfall

190 liter
Bredd: 55 cm
Höjd: 107 cm
Djup: 69 cm
370 liter
Bredd: 75 cm
Höjd: 107 cm
Djup: 80 cm
660 liter
Bredd: 127 cm
Höjd: 121 cm
Djup: 78 cm

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se