UMEVA

Boende i lägenhet

De flesta av de tjänster som Umeva tillhandahåller utnyttjas av dig som lägenhetsboende, men det är fastighetsägaren/förvaltaren som du vänder dig till när du har frågor om våra tjänster.

Men en del saker kan vara bra att känna till om våra tjänster.

Senast granskad: 2012-06-01 10.50

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se