UMEVA

Tömning av tankar, brunnar och oljeavskiljare

Vakin tömmer slamavskiljare, slutna tankar och brunnar, tömningen av slutna tankar sker efter beställning, brunnar enligt schema. Slam från slamavskiljare och slutna tankar behandlas i kommunens avloppsreningsverk på Ön, Umeå.


Oljeavskiljare och tvättrännor töms efter fastställda intervaller som tillsynsmyndigheten angivit. Tömning sköts av privata företag och sker minst en gång per år.

Senast granskad: 2015-12-29 19.56

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se