UMEVA

Fettavskiljare och matavfallstankar -  tömningsrutiner och priser

För att erhålla en kostnadseffektiv verksamhet som säkrar funktionen på fettavskiljare och matavfallstankar töms dessa efter ett årschema.

Följande intervaller finns idag:


  • 26 ggr/år
  • 12 ggr/år
  • 6 ggr/år
  • 4 ggr/år
  • 2 ggr/år


Längre intervall endast på beviljad dispens från miljö- och hälsoskyddskontoret.


Tömningen sköts av en upphandlad entreprenör, för närvarande Swoosh, som tömmer och transporterar fett och matavfall till Vakins behandlingsanläggning på Ön. Slutprodukten blir biogas och biogödsel.

Prisinformation:

Fettavskiljare, och kvarnat matavfall till tank, schemalagd tömning och behandling

 exkl. momsinkl. moms
avskiljare/tank upp till 3 m³1 796 kr/tillfälle2 245 kr/tillfälle
avskiljare/tank upp till 6 m³2 596 kr /tillfälle3 245 kr/ tillfälle
avskiljare/tank större än 6 m³3 196 kr/tillfälle3 995 kr/tillfälle
   
Tillägg fettavskiljare  
Budad hämtning inom 48 tim730 kr/tillfälle913 kr/tillfälle
Budad hämtning inom 8 dygn380 kr/tillfälle475 kr/tillfälle
Framkörningsavgift, ej tömt 380 kr/tillfälle475 kr/tillfälle
Krav på närvaro vid tömning  
eller specificerad tömningstid380 kr/tillfälle475 kr/tillfälle
Extra arbeten med tätning av lock osv 380 kr/tillfälle475 kr/tillfälle
   
   

Senast granskad: 2016-12-14 17.20

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se