UMEVA

Farligt avfall

Som företagare är det ditt ansvar att se till så att det farliga avfallet från ditt företag lämnas till en godkänd mottagare av farligt avfall. Du har också ansvar för att transporten sker på rätt sätt.

 

Farligt avfall är det avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande då det kan skada miljön. Farligt avfall är t.ex. olja, lösningsmedel, bekämpningsmedel, färg-, lim- och lackrester, batterier, medicinska produkter och vitvaror.


För att du som företagare ska ta hand om avfall på bästa sätt och få det transporterat rätt kan du ta kontakt med följande företag:


SUEZ (090-77 04 58, www.suez.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Stena Recycling AB (090- 12 00 45, www.stenarecycling.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Allmiljö AB (090- 71 31 31, www.allmiljo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Ragnsells (090-2036440, www.ragnsells.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

IL Recycling AB (010-452 56 00, www.ilrecycling.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)


Ovanstående företag kan även ordna transport av elavfall från verksamheter.

Senast granskad: 2016-12-15 13.13

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se