UMEVA

Avfall till återanvändning

Det är viktigt anser forskare inom avfallsområdet att minska mängden avfall genom förnuftiga inköp

samt återanvändning. Detta gäller både hushåll och företag.


Återanvändning kan göras genom att sälja begagnade möbler och dylikt.


Kommunens VIVA Resurs och hjälporganisationer tar emot begagnade produkter från företag.


VIVA Resurs finns på Gimonäs industriområde, Tegelbruksvägen 7.

Tel. 090-16 49 00. Telefonkontakt måste tas före inlämning av produkter.

Senast granskad: 2015-11-20 15.38

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se