UMEVA

Avfall på kontor

Företagets avfall på kontoret

För en stor del av det avfall som uppkommer på ett kontor är det producentansvar d.v.s. insamlat material går till materialåtervinning. Kostnaden för att lämna avfallet består i hyra för kärl samt en hämtningsavgift. Tanken med införandet av producentansvar är att det skall leda till en miljöanpassad produktutveckling och bli ett styrmedel för producenterna att ta fram resurssnåla produkter som är lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.


Vanligt avfall från kontor som bör sorteras:

  • Kontorspapper/tidningar
  • Well/pappersförpackningar
  • Förpackningar i plast, metall och glas
  • Batterier
  • Tonerkasetter
  • Lysrör/glödlampor


Företag i Umeåområdet som kan erbjuda transporthjälp för de flesta av ovannämnda avfall är


Ragnsells (090-2036440, hemsida: www.ragnsells.se)

Allmiljö AB (090- 71 31 31, hemsida: www.allmiljo.se),

IL Recycling AB (010-452 56 00, hemsida: www.ilrecycling.com)

Stena Recycling AB (090-12 00 45, hemsida: www.stenarecycling.se).


Alla företag ska ha ett hushållsabonnemang som sköts av Umeva eftersom det förekommer hushållsavfall på alla arbetsplatser. Detta skall naturligtvis sorteras, läs mer under Förpackningar och returpapper.

Senast granskad: 2015-11-20 15.37

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se