UMEVA

Var kan jag lämna avfall som innehåller asbest?

Dåva deponi och avfallscenter tar emot alla typer av asbest. Anläggningen ligger vid Dåvamyran, cirka 1 mil norr om Umeå, längs E4:an. Kostnaden för att lämna asbest debiteras per ton. För aktuellt pris se separat prislista på www.avfallscenter.selänk till annan webbplats.


Privatpersoner kan lämna avfall med asbestinnehåll på ÅVC. Maximala mängden är 5 kg och avfalletska vara förpackat när det lämnas i sluten container. Mängder över 5 kg lämnas till Dåva deponi och avfallscenter.


Paketering och transport av asbestavfall

Asbest ska transporteras så att det inte dammar. Mindre avfallsmängder kan transporteras i förslutna plastsäckar. Större mängder transporteras lämpligast på släpvagn som då bör vara täckt.


Vid ankomsten till deponin

Avfallslämnare kör upp på vågen vid vågstationens högra sida och tar kontakt med vågpersonalen. Vid vågstationen vägs lasset och uppgifter lämnas för kommande fakturering. För att hitta till Dåva deponi och avfallscenter, kör man ytterligare cirka 500 meter rakt fram och svänger höger vid den röda kontorsbyggnaden.


Tag kontakt med personal på plats för vidare hjälp med avfallsdeklaration och anvisning var asbestavfallet ska lämnas. När avfallet är lossat – kom ihåg att sedan väga ekipaget vid vågstationen innan området lämnas!


Hur tas asbesten om hand vid deponin?

Eftersom det är dammet från asbest som är farligt, täcks den över så fort den kommer till deponin. Man vill också försäkra sig om att inte människor kommer i kontakt med asbesten i framtida borrningar eller grävarbeten, därför deponeras asbesten inom en så liten yta som möjligt, en s.k. deponicell.

Senast granskad: 2015-11-20 15.36

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se