UMEVA

Avfall på öar

Holmön

Holmön har statlig förbindelse med fastlandet. Ön har sophämtning, slamtömning samt återvinningsgård för grovavfall. Sopsäckar används p.g.a. bristande förbindelse, för att ordna sophämtning för fastboende var fjortonde dag. Betalande fritidsboende får använda Vakins säckställ mellan 15/5 till 15/10.

 

Latrinkärl hämtas och lämnas på samma tider.


För brådskande ärenden kontakta Olle Nygren tel 090-55000 eller 070-6636706

 

VAKIN:s kundtjänst: 090-161900

Farligtavfall

Under november tar vi ej emot farligt avfall på Holmöns återvinningsgråd

 

Matavfall
Vakin äger en kompostmaskin som finns på Holmön, vi uppmanar alla att delta i utsortering av matavfall. Ni är alltid välkomna att ringa vår kundservice på

090-16 19 00.

 

Slamtömning
Slamtömning sker med Vakins entreprenör som tömmer brunnar.

 

Återvinningsgårdens öppettider 2017

Maj (1)
6 - lördag

10.00 - 13.00


13 - lördag

10.00 - 13.00


27 - Lördag

10.00 - 13.00

Juni
1 - torsdag

17.00 - 19.00


10 - lördag

10.00 - 13.00


15 - torsdag

17.00 - 19.00


25 - söndag (2)

10.00 - 13.00


29 - torsdag

17.00 - 19.00

Juli
8 - lördag

10.00 - 13.00


13 - torsdag

17.00 - 19.00


22 - lördag

10.00 - 13.00


27 - torsdag

17.00 - 19.00

Augusti
5 - lördag

10.00 - 13.00


10 - torsdag

17.00 - 19.00


19 - lördag

10.00 - 13.00


24 - torsdag

17.00 - 19.00

September
2 - lördag

10.00 - 13.00


7 - torsdag

17.00 - 19.00


16 - lördag

10.00 - 13.00


21 - torsdag

17.00 - 19.00


30 - Lördag

10.00 - 13.00

Oktober
14 - lördag

10.00 - 13.00


28 - lördag

10.00 - 13.00

November (1)
11 - lördag

10.00 - 13.00


25 - lördag

10.00 - 13.00

 

1) Öppethållande endast om det är snöfritt

2) Ändrad dag från ordinarie schema p g a midsommar (lördag ändras till söndag

 

Norrbyskär

Har endast privat förbindelse med fastlandet. Flera företag är etablerade på ön. Avfall hämtas med kranbil från stora behållare på Stugskär nära färjans kajplats. Här kan även fritidshusägare lägga sitt hushållsavfall under tiden 1/5 till 30/9. Grovavfall får lämnas på valfri ÅVC inom kommunen. Slamtömning sköts av Vakin.Övriga öar

Hushållsavfall kan lämnas på fastlandet, Vakin ordnar kärlplatser som får användas 15/5 till 15/10 som ligger nära där fritidsboende har sina båtplatser. Grovavfall får lämnas på valfri ÅVC inom kommunen. Slamtömning sköts av fastighetsägaren, inget kommunalt ansvar.

Senast granskad: 2017-10-23 08.06

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se