UMEVA

Fritidshus

Har du ett fritidshus inom Umeå kommun så gäller följande:
Runt om i Umeås fritidshusområden finns ungefär 1 200 behållare för hushållsavfall uppställda.

Dessa behållare får användas av fritidsboende under perioden 15 maj till 15 oktober.

Sidan håller på att uppdateras för ny avfallstaxa.

 

Hushållsavfall från fritidshus hämtas minst var fjortonde dag under perioden 15 maj - 15 oktober.

Grundavgift fritidshus, 524 kr/säsong.


Till grundavgiften tillkommer något av följande abonnemang:

  • Gemensamma kärl, 350 kr/säsong, totalt med grundavgift 874 kr/ år
  • Eget kärl, kräver farbar väg för sopbil, 530 kr/säsong, totalt med grundavgift 1 054 kr/år
  • Hämtning, där farbar väg för sopbil saknas minst 5 gånger per säsong/år, 685 kr per tillfälle och 90 kr per säck om max 160 l och max 15 kg. 

Dispens

Om fastigheten inte kommer att nyttjas under minst hela hämtningssäsongen kan dispens mot en avgift sökas.


Miljö- och Hälsoskyddsnämnden beslutar om dispens. Ansökan ska vara inkommen senast 15:e april. Hämta blanketten i kommunens blankettbank.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Klicka på Miljö- och hälsoskydd i menyn och sedan Avfall.

Senast granskad: 2017-09-04 14.21Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se