UMEVA

Frågor och svar om matavfall

Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna som rör matavfallsåtervinning.

Bakgrund

Varför ska vi återvinna matavfall?
Det finns många anledningar till varför matavfallet bör återvinnas. Det nationella målet att matavfallet från hushåll, resturanger och storkök ska återvinnas genom biologisk behandling, samt ett beslut i kommunfullmäktige, är grundstenar till att matavfallsåtervinning nu finns i Umeå.


Matavfall innehåller både energi och näring och genom att röta matavfallet kan vi ta tillvara på detta. Energin i form av biogas kan användas som ersättning för bensin och diesel och näringen i form av rötrest, kan ersätta konstgödsel.

Matavfallet blir biogas!


Är biogas ett bra alternativ som fordonsbränsle?
Biogas är idag det bästa alternativa fordonsbränslet, både ur miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. När du byter från ett fossilt fordonsbränsle såsom bensin eller diesel till biogas bidrar du till att minska de totala utsläppen av koldioxid, kolväten, kväveoxider och stoft. På många orter finns idag biogasdrivna fordon och mätningar har gjorts som påvisar en klart förbättrad stadsmiljö efter införandet av biogasdrivna fordon.

Vad innehåller förbränningsavgaserna?
Vid förbränning av biogas bildas i huvudsak koldioxid, vatten och kväveoxider. Eftersom biogas är ett biobränsle medför förbränningen dock inte något nettotillskott av koldioxid i atmosfären.

Allmänt

Hur gör jag för att byta abonnemang?
Du kan byta ditt abonnemang genom att logga in på Mina sidor här på Vakins hemsida. För inloggning krävs kundnummer och kod, vilket du finner på din faktura från oss. Du kan också ringa vår Kundservice, 090-16 19 00, för att få en valblankett hemskickad som du sen får fylla i och skicka in.


Avfallskvarn - är det ett alternativ?
Umeå kommun tillåter inte anslutning av avfallskvarn till avloppsnätet annat än i undantagsfall. Avfallskvarnar får endast installeras om Vakin efter ansökan godkänner det. Läs mer.

Frågor om det bruna kärlet


Vad ska jag lägga i det bruna kärlet?

Matrester (tillagade och råa), bröd av alla sorter, frukt och grönsaker, kaffesump och kaffefilter, te-sump och tepåsar, ris, mjöl och pasta, ägg och äggskal, skal från skaldjur, mindre ben och styckningsrester från kött, fisk och fågel, popcorn, godis och choklad, blommor och blad (men inte jord.)


Anvisningarna finns också tryckt på papperspåsen!


Får jag lägga möglig eller skämd mat i bruna påsen?

Ja, det går jättebra!Vad får INTE läggas i det bruna kärlet?

Tobak – fimpar och snus, tuggummi, mjuk plast eller plastfolie, kattsand, jord, lera, sand eller grus, blöjor, bindor eller tamponger, textilier, dammsugarpåsar, grillkol eller aska, och naturligvis inte sådant avfall som ska sorteras och återvinnas på annat sätt som exempelvis förpackningar, tidningar och farligt avfall!


Inte heller kvistar, löv och övrigt trädgårdsavfall ska läggar i det bruna kärlet. Kattsand och hundlatrin ska läggas i det gröna kärlet.


Vad ska jag lägga i det gröna kärlet?

I det gröna kärlet slänger du sådant avfall som inte går att materialåtervinna och som lämpar sig för förbränning och energiutvinning.


Vad ska inte läggas i det gröna kärlet?

Det är viktigt att du sorterat ut farligt avfall som kemikalier, batterier och elektronik. Dessa lämnas vid närmaste återvinningscentral.


Läkemedel lämnas in till apoteket.


Tidningar, förpackningar av papper, plast, glas och metall lämnas vid närmaste Återvinningsstation, eller i soprummet om sådan sortering finns där.Hur gör jag med slaktavfall och styckningsrester när jag har brun tunna?

Tar man hem en del av en djurkropp för att finstycka hemma i sitt eget kök, räknas styckningsresterna som hushållsavfall. Det som får plats i papperspåsen läggs där som vanligt medan större delar som exempelvis stora ben, förpackas och läggs i gröna kärlet.


Till slaktavfall räknas sådant avfall som blir över (inälvor o dyl) till exempel vid älgjakt, och då i samband med när älgen fälls. För bestämmelser angående kvittblivning av slaktavfall, hänvisas till Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun 090-16 10 00.


Kan jag dela det bruna kärlet med min granne?

Ja, det finns en möjlighet att dela det bruna kärlet med din granne, förutsatt att grannen också har valt samma alternativ för matavfallsåtervinning, d.v.s. brunt kärl. För att få dela bruna kärlet måste ni fylla i och skicka in blankett för gemensamt kärl.PDF


Kommer inte matavfallet att lukta?

Sköter du din papperspåse och ditt kärl på rätt sätt behöver det inte att lukta mer än från din avfallspåse du har idag. Matavfall är inget nytt avfall! Ventileringen av det bruna kärlet gör att avfallet avfuktas, vilket minskar risken för att avfall börjar ruttna och lukta illa. Liksom det gröna kärlet bör det bruna kärlet sköljas ur vid behov. Ett rent kärl minskar risken för problem med fastfrysning, flugor och dålig lukt.


Måste jag ställa ut kärlet även om jag bara har en påse i den?

För din egen och dina grannars skull bör du ställa fram kärlet i alla fall – särskilt om sophämtningen sker var 14:e dag.


Vad kostar det bruna kärlet för matavfall?

Det bruna kärlet kostar 245 kr/år vid 14-dagarshämtning. Matavfallet kommer att vägas, men inte debiteras, vilket innebär att viktkostnaden för det övriga sorterade hushållsavfallet kommer att minska. Miljöavgift (675 kr/år) debiteras inte när man väljer det bruna kärlet. För de allra flesta blir den totala kostnaden för avfallshanteringen lägre än tidigare!


När levereras kärlen?

När du valt att börja med matavfallsåtervinning levereras det bruna kärlet innehållande påshållare, papperspåsar och ett följebrev till dig inom 17 dagar. Kärlet är då förseglat med tejp. Ta bort all tejp så ser sopbilschauffören att du börjat använda kärlet.


Frågor om papperspåsen och påshållaren

Vart vänder jag mig om mina papperspåsar tar slut?
Två påsbuntar (160 st påsar) delas ut en gång per år till villaägare. Behöver du fler påsar kan du hämta fler på närmaste Återvinningscentral eller vid Vakins kontor på Ön.

Ägare och ansvariga för flerfamiljsfastigheter kan beställa matavfallspåsar två gånger per år. Här kan du läsa mer om detta.  


Får jag använda andra påsar än de från Vakin?
Nej! De påsar vi använder för att sortera matavfall i Umeå har valts för att de är fukttåliga och innehåller ett godkänt lim, men framförallt för att denna påse bryts ner fullständigt och fungerar utan problem i rötningsprocessen. Du får absolut inte använda plastpåsar! Du får inte heller använda majsstärkelsepåsar eller andra nedbrytningsbara påsar.


Varför papperspåsar?
Valet av påse har främst att göra med vilken behandling man väljer för matavfallet. Vakin har valt behandlingsmetoden rötning, vilket ger den största miljönyttan då man kan ta tillvara både energi och näringsämnen ur matavfallet. Att röta matavfall i majsstärkelsepåsar är fortfarande relativt obeprövat och ger ofta problem i rötningsprocessen.


Papperpåsen är mer miljöanpassad än majsstärkelsepåsen. Bioplastspåsen, som den också kallas, består endast av ca 50 % majsstärkelse. Resten består av en polyester, framställd ur råolja. Majsstärkelsepåsen är alltså inte en produkt framställd ur förnyelsebar råvara.


Papperspåsen är väl beprövad och används i större delen av de kommuner i Sverige som har matavfallsåtervinning.


Påsen blir blöt!
För att undvika fastfrysning på vintern eller flugor på sommaren kan du låta blöta matrester rinna av i slasken. Har du ofta problem med att matavfallet är blött kan du också vika ihop ett tidningsblad och lägga i botten av papperspåsen. Här finns fler råd tips.


Påsarna fryser fast i kärlet!
Vintertid när temperaturen växlar mellan plus- och minusgrader finns en risk att fuktiga påsar fryser fast i de bruna kärlen. Det du kan göra för att undvika detta är att lägga en tidning i botten på kärlet, så att påsarna fastnar i tidningen och inte i kärlet. Detta gör att påsarna lättare lossnar vid tömningen. Om påsarna redan frusit fast, kan du ta in kärlet i ett varmare utrymme och tina loss dem, för att sedan lägga dem i en papperspåse eller lägga en tidning i botten av kärlet. Det är viktigt att även vintertid försöka hålla matavfallet torrt och påsarna stängda när de läggs i kärlet. Råd och tips!


Matavfallet luktar illa!
Har du illaluktande matavfall som till exempel räk- eller kräftskal, kan du skölja det i iskallt vatten och låta det rinna av. Slå sedan in det i tidningspapper alternativt oblekt hushållspapper. Det blir normalt inte mer lukt i en papperspåse än i en plastpåse.


Vi har flugor i vårt bruna kärl!
Flugor och andra småkryp trivs i kärlet om påsarna inte är väl förslutna eller om kärlet är smutsigt in- eller utvändigt. Vi rekommenderar därför att tvätta ur kärlet regelbundet. För att hålla flugor borta kan ni också använda ättika eller kalk. Sätt lite ättika runt kanten på kärlet, så försvinner flugorna för att de inte tycker om lukten. Kärlet är dubbelbottnat, så det fungerar även att strö kalk eller ättika i botten av kärlet utan att påsarna blir blöta.


Tål påshållaren maskindisk?
Ja, påshållaren tål maskindisk.

Hämtning av matavfall

Hur ofta kommer kärlen att tömmas?
Tömningen kommer att ske med samma intervall som det gröna kärlet.


Kommer de bruna och gröna kärlen att tömmas vid samma tidpunkt?
Inom i stort sett all områden har vi idag tvåfacksbilar som tömmer grönt och brunt kärl vid samma tillfälle. I följebrevet till det bruna kärlet finns information om vilken hämtningsdag som gäller för er.


Var ska jag ställa det bruna kärlet för att få det tömt?
Ställ ut det bruna kärlet tillsammans med det gröna med en meters mellanrum. Anledningen till varför det bör finnas en god marginal mellan kärlen är för att det andra kärlet inte ska välta då den sidlastande sopbilen lyfter det första. Eftersom hämtning sker mellan 06.00 och 22.00 bör du dra fram kärlet till gatan kvällen innan för att inte riskera att missa när sopbilen kommer förbi.

Fakturan

Vad innebär miljöavgift?
För kunder som väljer att avstå utsortering av matavfall, Abonnemang 3, tillkommer en miljöavgift.


Läs mer om avgifter i avfallstaxan.


Vad händer vid flytt?
Har du köpt en ny fastighet gäller tills vidare det abonnemang som de tidigare ägarna hade. Vill du byta abonnemang, kontakta Kundservice eller gå in på Mina sidor.

Kvalitetskontroll

Varför utförs stickprovskontroller?
Stickprovskontroller utförs av två anledningar. Den ena är för att kontrollera att matavfallet i de bruna kärlen håller en hög renhetsgrad. Mottagaren av matavfallet har krav på oss att det ska hålla en hög kvalitet. Eftersom kvaliteten på det insamlade matavfallet påverkar den färdiga produkten vill man inte ha annat avfall än matavfall in i rötprocessen.


Felsorterat avfall (som till exempel metall och plast) som går in i biogasanläggningen riskerar att störa rötprocessen och i slutändan hamna i rötresten som en förorening. Om det utsorterade matavfallet som skickas till rötning inte håller en hög kvalitet kan Vakin tvingas betala en högre avgift.  


Den andra anledningen till varför Vakin genomför stickprovskontroller är för att skapa en trovärdighet för de olika abonnemangen. Kunder ska inte kunna välja Återvinning av matavfall eller Hemkompost utan intentioner att sortera bara för att undvika miljöavgiften för Blandat avfall. Vi vill helt enkelt att de som valt abonnemang Återvinning av matavfall eller Hemkompost faktiskt också sorterar sitt matavfall.  


Hur går en stickprovskontroll till?
Vid en kontroll av matavfallet i de bruna kärlen tittar vi i tre-fyra påsar. Ser det bra ut i kärlet får villakunder en liten "Bra jobbat"-lapp i brevlådan. Hittar vi felsorteringar läggs hela papperspåsen över i det gröna kärlet och lämnar en lapp om felsorteringen i villakundens brevlåda. Efter kontroller i flerfamiljshus, skickar vi ett brev till fastighetsägaren som denne kan sätta upp i soprummet eller annat gemensamt utrymme.  


Kontroll av matavfallsåtervinning genom abonnemang Hemkompost genomförs i samarbete med Miljö- och hälsoskydd (Umeå kommun). Då kontrolleras om komposten används och om den verkar fungera tillfredsställande.  


Vad händer om felsortering upptäcks?
Om vi upptäcker felaktigheter i det bruna kärlet får villaägare en felsorteringslapp i brevlådan och flerfamiljsfastighetsägare ett brev hemskickat. Där finns en upplysning om vad som var felsorterat och hur sorteringen upplevs fungera på fastigheten. Stöter vi på felsorterat avfall i det bruna kärlet ännu en gång (vid uppföljningskontroll) kontaktar vi kunden. Efter upprepade anmärkningar om grova felsorteringar och en tydlig ovilja från kund att inte vara noggrann med sorteringen kan det bli aktuellt att byta till abonnemang 3, Blandat avfall.


Kollar ni efter något annat avfall än matavfall?
Nej, vi är bara intresserade av matavfallet och sorteringen i det bruna kärlet.


Plockanalyser
Med jämna mellanrum genomförs plockanalyser av våra kunders avfall. Det innebär att en större mängd avfall undersöks för att se hur väl kunderna sorterar sitt avfall. Vid en plockanalys sammanblandas flera olika kunders avfall och sorteras upp i olika fraktioner. Görs en plockanalys på de bruna kärlen kan man se hur stor mängd felsorterat avfall det finns bland matavfallet. Genom plockanalys på de gröna kärlen kan man se hur mycket felsorterat avfall som finns kvar i det brännbara hushållsavfallet, som till exempel farligt avfall, förpackningar och matavfall.  


En plockanalys kan ge en bra övergripande bild av hur sorteringen fungerar i ett område eller en kommun och om kunderna eventuellt behöver mer allmän information rörande sortering av avfall eller någon speciell fraktion.

 

Hemkompostering

Var finner jag blanketten om anmälan till Miljö- och hälsoskyddskontoret?
Blanketten finner du på Umeå kommuns blankettbanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under -> Miljö- och hälsoskydd -> Avfall, men kan även beställas via mail till mhn@umea.se.


Kostar det något att göra en anmälan?
Nej, en anmälan om hemkompost kostar inget.


Förutsättningar för abonnemang Hemkompost?
Allt matavfall ska komposteras under hela året, vilket i vårt klimat kräver en varmkompost. Kompostering ska ske så att ingen olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer. Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker.

Fastighetsägaren ansvarar för att ta hand om den färdiga kompostjorden.
Matavfall får inte läggas i det brännbara hushållsavfallet.


Sparar jag pengar på att välja hemkompost?
Om du komposterar betalar du varken miljöavgift eller kärlhyra för brunt kärl. Då en viktavgift betalas för avfallet i det gröna kälet blir det även en besparing då det generellt tunga matavfallet istället läggs i hemkomposten. Däremot måste du köpa in en kompostbehållare om du inte redan har en sådan, samt strömaterial.

Komposten tar lite tid att sköta om, men å andra sidan får du ett utmärkt jordförbättringsmedel till trädgården, balkonglådor och krukväxter.


För mer komposttekniska frågor kontakta Miljö- och hälsoskydd: 090- 16 10 00.

Senast granskad: 2014-03-31 07.18

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se