UMEVA

Vad kan du lämna på en återvinningscentral?

På en ÅVC kan du lämna:

Vad händer sedan?

Användbara saker

 

Möbler, husgeråd, leksaker, m m som inte är alltför trasigt. Torra och rena textilier, kläder, accessoarer och skor.

Saker som kan återanvändas tas omhand av Returmarknad som reparerar och säljer vidare. Textilier, kläder, accessoarer och skor tas om hand av Myrorna.

 

 

Brännbart avfall

 

Skumgummimadrasser, frigolit, möbeldynor, möbler och liknande som ej ryms i ett vanligt sopkärl.

Brännbart grovavfall skickas till förbränning i avfallspanna.

 

 

Träavfall

 

Trämöbler, trärester samt delar av träinredning som uppkommer vid mindre reparation i villa, fritidshus eller lägenhet

Brännbart träavfall skickas till förbränning i en biobränsleeldad panna.

Vid större ombyggnationer och renoveringar i fastigheter hänvisar vi till aktörerna Allmiljö, eller Ragn-Sells kretsloppsanläggning. Läs mer här.

Läs mer om byggavfall här.öppnas i nytt fönster

 

 

Järn och metallskrot samt kabelskrot

 

Cyklar, metallbitar, kastruller, järnskrot.

De olika metallerna skickas till metallindustrin för återvinning till nya produkter.

OBS! På t ex gräsklippare måste olja och bensin tömmas före inlämning!

 

 

 

Ej återvinningsbart avfall

 

Avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas, exempelvis porslin, kakel, klinker, fönsterglas, gips, aska (ska vara kall och välpaketerad) och isolering i säckar.

Produkterna deponeras, då man inte funnit någon metod för återvinning av materialet.

 

 

Wellpapp

 

Emballage och stora kartonger.

Återvinns vid linertillverkning hos t ex SCA i Obbola.

 

 

Latrinkärl

 

Kan köpas och lämnas på ÅVC.

Biologisk behandling i avloppsreningsverk.

OBS! Plastsäckar får inte läggas i kärlet.

 

 

 

Farligt avfall

 

Spillolja/diesel max 20 liter per år, färgrester, lösningsmedel, lysrör, bilbatterier, osv.

Spillolja återvinns, vissa kemikalier förbränns i godkända anläggningar, en del återvinns och vissa ämnen slutförvaras (eftersom man inte får använda dem längre).

 

 

Elektriska och elektroniska produkter

 

Dammsugare, tv, dator, lysrör, fax, spis, tvättmaskin, kylskåp, lampor, eldrivna leksaker, mobiltelefoner osv.

Elkretsen ansvarar för transport till olika upparbetningsanläggningar för sortering och förbehandling innan återvinning. I de flesta elapparater finns någon typ av farlig komponent men också metaller som kan återvinnas, såsom guld och koppar.

 

 

Mindre mängd* trädgårdsavfall

 

Avfall som samlats in på villa- eller fritidshustomt, t ex gräsklipp, kvistar och löv.

Riset flisas till biobränsle och löven komposteras.

* Max tre personbilssläpvagnslass per år.

 

Du kan INTE lämna:

Vad gör jag då?

Mat- och hushållsavfall

 

Blöjor, trasiga kläder, matrester, smutsiga förpackningar, hundbajs, kattsand, m m.

Stoppa det i den gröna kärlet för hushållsavfall. Matavfall i det bruna kärlet.

 

 

Bildäck

Lämna till däckåterförsäljare.

 

 

Verksamhetsavfall och industriavfall

 

Återvinningscentralerna är till för hushållen, pengar till anläggningarna tas ut via renhållningsavgiften.

Då företag inte betalar några fasta avgifter hänvisas de till privata företag inom avfallsbranschen.

 

Läs mer här.

Större mängder byggavfall

 

Vi tar endast emot en mindre mängd bygg- och rivningsavfall t ex vid mindre reparation inomhus. Max tre personbilssläpvagnslass per år.

Vid större ombyggnationer och renoveringar i fastigheter hänvisar vi till aktörerna Allmiljö, eller Ragn-Sells kretsloppsanläggning. Läs mer om Byggavfall till återvinning

 Läs mer här.öppnas i nytt fönster

 

 

Asbest, över 5 kg

Lämnas på Dåva deponi mot avgift.

 

 

Brandsläckare, gastuber och kolsyrepatroner

Lämnas till återförsäljare.

 

 

Senast granskad: 2017-03-10 14.05


Nyhet! På alla återvinningscentraler kan du nu lämna torra och rena textilier, kläder, accessoarer och skor.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se