UMEVA

Insamling av elavfall och lampor i centrum

Återvinningscentraler är ett mycket viktigt system för att underlätta hushållens miljöriktiga avfallssortering, men kräver oftast personbilstransport. Vi har därför placerat ut speciella behållare i Umeå för insamling av elavfall.

För att utöka servicen samt förhoppningsvis öka återvinningen har UMEVA startat ett projekt tillsammans med El-kretsen för insamling av småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och mindre elektronikprylar på fem centrala platser i Umeå.


Behållaren kallas "ELIS" och i den kan man lägga alla typer av småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och mindre elektronikprylar. Det el-avfall som är för stort för att lämnas (max 20x30 cm) måste transporteras till någon av våra återvinningscentraler.


Än så länge finns sex ELIS-skåp utplacerade och fler kommer allt eftersom. Man vill hitta lämpliga platser intill affärer eller vältrafikerade cykelstråk. De befintliga hittar du vid Mariehems centrum, Ålidhems Centrum, Tegs Centrum, Vid Vasaskolan (bakom P-huset Nanna), på gamla ridhusets parkering (bakom Stadshuset) samt på Böleäng (på parkeringsplatsen mitt emot Hansskogs Plantskola). Se kartorna nedan!

Här hittar du ELIS-skåpen!


1. Brogatan/Hovrättsgatan

Parkeringen vid garagen, bakom Umeå Stadshus.


2. Tegsplan

Tegs centrum, mellan Konsum och Tegskyrkan

3. Nygatan/Västra Kyrkogatan

Parkering vid Vasaskolan/Balettakademin, bakom p-huset Nanna.


4. Ålidhem

Parkering vid Ålidhems Centrum.


5. Mariehem

Parkering vid Mariehems centrum.


6. Böleäng

Utmed Bölevägen på parkeringsplatsen mitt emot Hansskogs Plantskola.


Senast granskad: 2016-02-19 11.42

I ELIS-skåpet kan du lämna småelektronik, ljuskällor och batterier. Klicka på bilden för förstoring!

I ELIS-skåpet kan du lämna småelektronik, ljuskällor och batterier. Klicka på bilden för förstoring!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se