UMEVA

Använd genomskinliga plastsäckar på återvinningscentralerna

Våra kunder är väldigt duktiga på att se till att rätt sak hamnar på rätt plats på återvinningscentralen. Tyvärr händer det ändå att vi hittar elektroniska produkter, mediciner och annat där det inte hör hemma.

RÄTT SORTERAT BETYDER SÅ MYCKET
- för personalen, dig som kund och för miljön

För att vi ska bli ännu bättre på att minska andelen felsorterat avfall, så tillåter vi (sedan 1 sep 2015) inte att avfall slängs i svarta plastsäckar. Vi vill att det ska vara genomskinliga säckar.


BÄTTRE LUFT PÅ ÅVC

Personalen behöver inte öppna säckar vid misstanke om felsortering och därmed släppa ut onödiga dammpartiklar.


MINSKAD FELSORTERING

Andelen felsorterat avfall minskar när personalen har en chans att se vad som döljer sig i säckarna. Fråga alltid om du är osäker!


SÄKRARE ARBETSMILJÖ

Personalen undviker stick- och skärsår när de inte behöver stoppa ned händer i säckar.


PERSONLIG INTEGRITET
Med genomskinliga säckar behöver vi inte öppna dina säckar för att se vad som döljer sig däri.


Tack på förhand!


Personalen på återvinningscentralerna

Senast granskad: 2016-08-10 11.33

Byt till genomskinliga sopsäckar!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se